10 มีนาคม 2562 มณฑลทหารบกที่ 28 ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ใช้วิธีการตัดอ้อยสด ส่งเข้าโรงงานแทนการเผา

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190310071919607

ชป.รส.อำเภอเมืองเลย ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลย กำลังพลร้อย.มทบ.28 จำนวน 30 นาย ได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจ้างแรงงานตัดอ้อยของนายบุญเพ็ง พิมพ์โคตร ประชาชนบ้านเลขที่ 16 หมู่ 2 ตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย มีจำนวน 10 ไร่ ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 28 ได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ใช้วิธีการตัดอ้อยสด ส่งเข้าโรงงานแทนการเผา เนื่องจากมีเกษตรกรบางส่วน ให้เหตุผลว่าขาดแคลนแรงงานในการตัดอ้อย ทำให้การตัดอ้อยล่าช้า จึงได้ใช้วิธีการเผาใบอ้อยให้ตัดง่ายและรวดเร็วเพื่อเร่งส่งเข้าสู่โรงงานก่อนที่จะปิดหีบ ซึ่งวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบ ทั้งเศษใบอ้อย ฝุ่น ควัน ต่อประชาชน อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะในเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 และจังหวัดเลย เป็น 1 ในจังหวัดที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน เป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดต่าง ๆ” อย่างไรก็ตามขณะนี้จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ได้รณรงค์และการงดเผาทุกชนิดหรือการกระทำที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง ควัน หรือ มลภาวะที่เป็นภัยต่อประชาชน ทำให้ค่าสภาพอากาศของจังหวัดเลยมีผลที่ดีขึ้นอยู่ในระดับสีเขียว ในเกณฑ์อากาศมีคุณภาพดี